LIÊN HỆ

  • Địa Chỉ

    Số 1086 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
  • Email

    Sales.lakehillshotel@gmail.com
  • Điện Thoại

    (+84) 070 176 888