quangninh

Quảng Ninh thì đi đâu?

???̂́? ??̣? ??̛́? ?????? đ?̂́? ???̉?? ???? ???̀ đ? đ?̂? , ??̀?? ??̃ ???̛́? ????̣̂? ??? ??́? ??̣? ???̂? ??̀? đ??̂̉? ???̉? ?????̣̂? ??̛̃? ???́! …